Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023

Ngày đăng: 8:39 | 06/04/2023 Lượt xem: 205

Sáng ngày 5/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

     Tham dự hội nghị tại điểm cầu xã Bình Phục gồm các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND,UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc dự hội nghị.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt chuyên đề năm 2023 đến các đại biểu.

 

      Quán triệt đến hội nghị chuyên đề 2023, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan điểm lại những mốc son lịch sử, dấu ấn phát triển nổi bật của quê hương Quảng Nam, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và hơn 25 năm tái lập tỉnh. Đồng thời khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ Quảng Nam được đúc kết trong quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành trong 93 năm qua.

      Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, thực tiễn đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục vận dụng một cách có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường phù hợp với địa phương, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần tập trung thực hiện 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

     Đó là nhóm nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong năm 2023 và nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

     Nêu ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa chuyên đề năm 2023, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, trước hết, cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, tạo nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, là khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

     Cùng với đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, theo phương châm “cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

     Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Qua nghiên cứu, chúng ta hiểu và nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đối với mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, nhất là công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

     Trên cơ sở nắm vững mục tiêu, quan điểm và nội dung chuyên đề năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt cường đề nghị các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các cấp tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tác giả: Văn Bảy

Nguồn tin: Văn Bảy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000170184

Hôm nay: 50
Tháng này: 194
Năm này: 108468