Văn bản bầu cử

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 653/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Bình Phục
2 69/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 8 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
3 68/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 7 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
4 67/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 3 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
5 66/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 5 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
6 65/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 4 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
7 64/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 3 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
8 63/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 2 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
9 62/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử số 1 bầu cử HĐND xã Bình Phục nhiệm kỳ 2021-2026
10 60/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
11 01/NQ-UBBC 01/03/2021 Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Bình Phục lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
12 01/TB-UBBC 22/02/2021 Thông báo nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Phục khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
13 04-QĐ/UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14 03-QĐ/UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15 02-QĐ/UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
16 01- QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17 02/TB-UBBC 19/02/2021 hông báo số 02/TB-UBBC ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 02/KH-UBBC 18/02/2021 Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử xã Bình Phục
19 01/KH- UBBC 18/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
20 40/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Phục lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000170177

Hôm nay: 43
Tháng này: 187
Năm này: 108461